PolskiAngielski
601 501 028   /   32 221 20 12   /   32 788 19 99
Strona główna » Regulamin

Kategorie

Kontakt

Polecamy

Promocja -25% PolecamyTopcom RC-6412 - krótkofalówki PMR

Topcom RC-6412

199,00 zł149,00 zł brutto121,14 zł netto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199,00 zł

Wyszukiwane frazy

Regulamin

REGULAMIN
Regulamin obowiązujący od 15.02.2023 r.


Sklep Soteris.pl (w domenach Soteris.pl. Soteris.com.pl) prowadzony jest przez firmę Soteris.pl Klaudiusz Glomb (NIP 646-115-80-50). Adresem kontaktowym, miejscem prowadzenia działalności oraz miejscem obsługi reklamacji jest sklep przy ul. Barona 30/106 w Tychach. Firma Soteris.pl Klaudiusz Glomb jest zarejestrowana w Ewidencji działalności Gospodarczej nr 18882 z dnia 10.05.1996 r.  i prowadzoną przez Prezydenta Miasta Tychy. Klienci mogą kontaktować się ze sklepem poprzez następujący adres: sklep@soteris.pl.

1. CENY
Wszystkie ceny są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT. Na karcie produktu dodatkowo prezwntowane są kwoty netto. Prezentowane ceny obowiązują dla zamówień elektronicznych składanych przez stronę soteris.pl lub soteris.com.pl.
 
2. POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ / ODBIÓR OSOBISTY
Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailowo poprzez zmianę statusu na "Zamówienie potwierdzone". W przypadku zamówień telefonicznych dostępność towaru i cena potwierdzana jest w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówień mailowych realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dostępności towaru
Odbiór osobisty możliwy jest w punkcie odbioru towaru (Tychy, Barona 30/106) po wcześniejszym złożeniu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia przez sklep poprzez zmianę statusu na "Zamówienie potwierdzone".
.
 
3. PŁATNOŚCI / ZWROT PŁATNOŚCI

Dostępne sposoby płatności są prezentowane w toku składania zamówienia. Sposoby płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu zawarcia umowy sprzedaży, sposobu dostawy oraz innych ograniczeń, o których Klient jest informowany w toku składania zamówienia. Sklep umożliwia dokonanie płatności 
w szczególności w następujący sposób:
- przedpłata na konto,
- płatność przy odbiorze (gotówka, karta, BLIK i inne płatności online o których Klient jest informowany przed zakupem, konkretne kanały płatności są zależne od wybranego sposobu dostawy lub odbioru),
- przelew odroczony dla firm z podpisaną umową,
- przelew odroczony dla jednostek państwowych i samorządowych.
- płatności elektroniczne (karty, przelewy online, BLIK i inne udostępnione w usłudze PAYNOW. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkich przelewów jest mBbank a w zakresie płatności kartami Blue Media S.A.
- system ratalny i leasingowy bezpośrednio przez Platformę Finansową obsługiwaną przez podmiot "Platforma" Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”.

4. KOSZTY PRZESYŁEK
Koszt przesyłki jest podawany w trakcie składania zamówienia.
Możliwa jest wysyłka na umowę zamawiającego lub inną firmą kurierską, na sobotę lub z zastrzeżoną godziną dostawy. W przypadku usług niestandardowych koszt dosrawy zostanie podany przed realizacją zamówienia.

5. CZAS REALIZACJI
Przy każdym dostępnym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. W przypadku zamówienia produktów z różnym czasem wysyłki, dla całego zamówienia obowiązuje dłuższy termin.
Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia woli realizacji zamówienia w innym terminie.
Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji powiększony o czas dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - czas liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku braku informacji o terminie realizacji, sprzedawca ma 30 dni kalendarzowych na wydanie towaru.

6. ZWROTY 
Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta czyli osobie fizycznej zawierającej umowę która nie ma dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Prawo odstąpienia obowiązuje do umów zawartych na odległość. W terminie 14 dni można odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotu: Soteris.pl, Barona 30/106, 43-100 Tychy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący, chyba że sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:
- usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży,
- Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
- Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub
-  Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
- Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Jeżeli odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje  po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1,
- świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 
Zwrot wzajemnych świadczeń nastąpi niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni.


7. GWARANCJA
Produkty oferowane w sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, dystrybutora  lub sprzedawcy obowiązujące na terenie Polski. Czas trwania gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji określone są w warunkach gwarancji. W przypadku gwarancji sprzedawcy, produkt należy dostarczyć osobiście do sklepu Soteris.pl lub przygotować do odbioru przez kuriera sprzedawcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci nadania towaru, drogą mailowa lub telefonicznie. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z oddzielnych przepisów.


8. RĘKOJMIA
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Soteris.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Soteris.pl, albo produkt nie został wymieniony na produkt bez wad, lub wada nie została usunięta.
Reklamację z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi ujęte w Kodeksie Cywilnym.


9. POLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
W celu skorzystania z  polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem
unijnej platformy internetowej ODR. Szczegółowe informację dotyczące rozwiązywania sporów umieszczone na stronie UOKiK. 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI / COOKIES
Informacje o sposobie i celach przetwarzania danych oraz plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności na stronie sklepu.

11. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.
Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT co najmniej jednego z towarów w poz. 59 – 66  załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała mechanizmowi podzielonej płatności.

12. FAKTURY NA PODSTAWIE PARAGONU
Ze względu na brak możliwości technicznych nie możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie wcześniej wystawionego paragonu z numerem NIP. Nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik.


REGULAMIN
Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 r.


Sklep Soteris.pl (w domenach Soteris.pl. Soteris.com.pl) prowadzony jest przez firmę Soteris.pl Klaudiusz Glomb z siedzibą w Tychach (NIP 646-115-80-50), przy al. Niepodległości 57/138. Adresem kontaktowym, miejscem prowadzenia działalności oraz miejscem obsługi reklamacji jest sklep przy ul. Barona 30/106 w Tychach. Firma Soteris.pl Klaudiusz Glomb jest zarejestrowana w Ewidencji działalności Gospodarczej nr 18882 z dnia 10.05.1996 r.  i prowadzoną przez Prezydenta Miasta Tychy. Klienci mogą kontaktować się ze sklepem poprzez następujący adres: sklep@soteris.pl.

1. CENY
Wszystkie ceny są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT. Na karcie produktu dodatkowo prezwntowane są kwoty netto. Prezentowane ceny obowiązują dla zamówień elektronicznych składanych przez stronę soteris.pl lub soteris.com.pl.
 
2. POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ / ODBIÓR OSOBISTY
Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailowo poprzez zmianę statusu na "Zamówienie potwierdzone". W przypadku zamówień telefonicznych dostępność towaru i cena potwierdzana jest w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówień mailowych realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dostępności towaru
Odbiór osobisty możliwy jest w punkcie odbioru towaru (Tychy, Barona 30/106) po wcześniejszym złożeniu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia przez sklep poprzez zmianę statusu na "Zamówienie potwierdzone".
.
 
3. PŁATNOŚCI / ZWROT PŁATNOŚCI

Dostępne sposoby płatności są prezentowane w toku składania zamówienia. Sposoby płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu zawarcia umowy sprzedaży, sposobu dostawy oraz innych ograniczeń, o których Klient jest informowany w toku składania zamówienia. Sklep umożliwia dokonanie płatności 
w szczególności w następujący sposób:
- przedpłata na konto,
- płatność przy odbiorze (gotówka, karta, BLIK i inne płatności online o których Klient jest informowany przed zakupem, konkretne kanały płatności są zależne od wybranego sposobu dostawy lub odbioru),
- przelew odroczony dla firm z podpisaną umową,
- przelew odroczony dla jednostek państwowych i samorządowych.
- płatności elektroniczne (karty, przelewy online, BLIK i inne udostępnione w usłudze PAYNOW. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkich przelewów jest mBbank a w zakresie płatności kartami Blue Media S.A.
- system ratalny i leasingowy bezpośrednio przez Platformę Finansową obsługiwaną przez podmiot "Platforma" Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”.

4. KOSZTY PRZESYŁEK
Koszt przesyłki jest podawany w trakcie składania zamówienia.
Możliwa jest wysyłka na umowę zamawiającego lub inną firmą kurierską, na sobotę lub z zastrzeżoną godziną dostawy. W przypadku usług niestandardowych koszt dosrawy zostanie podany przed realizacją zamówienia.

5. CZAS REALIZACJI
Przy każdym dostępnym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. W przypadku zamówienia produktów z różnym czasem wysyłki, dla całego zamówienia obowiązuje dłuższy termin.
Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia woli realizacji zamówienia w innym terminie.
Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji powiększony o czas dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - czas liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku braku informacji o terminie realizacji, sprzedawca ma 30 dni kalendarzowych na wydanie towaru.

6. ZWROTY 
Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta czyli osobie fizycznej zawierającej umowę która nie ma dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Prawo odstąpienia obowiązuje do umów zawartych na odległość. W terminie 14 dni można odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotu: Soteris.pl, Barona 30/106, 43-100 Tychy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący, chyba że sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:
- usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży,
- Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
- Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub
-  Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
- Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Jeżeli odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje  po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1,
- świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 
Zwrot wzajemnych świadczeń nastąpi niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni.


7. GWARANCJA
Produkty oferowane w sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, dystrybutora  lub sprzedawcy obowiązujące na terenie Polski. Czas trwania gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji określone są w warunkach gwarancji. W przypadku gwarancji sprzedawcy, produkt należy dostarczyć osobiście do sklepu Soteris.pl lub przygotować do odbioru przez kuriera sprzedawcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci nadania towaru, drogą mailowa lub telefonicznie. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z oddzielnych przepisów.


8. RĘKOJMIA
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Soteris.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Soteris.pl, albo produkt nie został wymieniony na produkt bez wad, lub wada nie została usunięta.
Reklamację z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi ujęte w Kodeksie Cywilnym.


9. POLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
W celu skorzystania z  polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem
unijnej platformy internetowej ODR. Szczegółowe informację dotyczące rozwiązywania sporów umieszczone na stronie UOKiK. 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI / COOKIES
Informacje o sposobie i celach przetwarzania danych oraz plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności na stronie sklepu.

11. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.
Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT co najmniej jednego z towarów w poz. 59 – 66  załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała mechanizmowi podzielonej płatności.

12. FAKTURY NA PODSTAWIE PARAGONU
Ze względu na brak możliwości technicznych nie możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie wcześniej wystawionego paragonu z numerem NIP. Nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu